Spelregels

Om ervoor te zorgen dat diabetestype1.nl een veilige en betrouwbare plek is om ervaringen te delen en om in contact te komen met andere deelnemers, hebben we onderstaande Spelregels opgesteld. Deze Spelregels zijn van toepassing op al het gebruik van de website www.diabetestype1.nl. Lees ze daarom goed door voordat je de Website (actief) gaat gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze Spelregels op ieder moment te wijzigen. We zullen de wijziging via de Website bekendmaken en raden je aan om regelmatig zelf de Spelregels te controleren op mogelijke wijzigingen.

Inhoud van berichten en discussiegroepen in gesprekken

Toon en taalgebruik, vreemde talen

Reclame

Het maken van (directe of indirecte) reclame op de website of via gegevens verkregen via de website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jezelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, website mag uitsluitend als dat informatief is in een discussie of voor een Deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld.

Alternatieve / complementaire geneeswijzen

Een open discussie over complementaire of alternatieve behandelingen is mogelijk op diabetestype1.nl met inachtneming van het volgende. Het is niet toegestaan om:

Enquêtes en onderzoek, mediaverzoeken

Het is niet toegestaan om op de website oproepen te plaatsen of via de website oproepen te verspreiden voor deelname aan (medisch) onderzoek of voor enquêtes voor welk doel dan ook. Ook is het niet toegestaan om oproepen te plaatsen of te verspreiden van (andere) media. Als je een dergelijke oproep wilt plaatsen, kun je contact opnemen met het Diabetes Fonds. Alleen als het Diabetes Fonds het verzoek honoreert, kan er voor deze oproep een apart Gesprek worden geopend. De oproepen zijn in dat bijzondere geval alleen toegestaan in het Gesprek dat daarvoor is bestemd.

Personen, artsen, ziekenhuizen bespreken

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens