Onderzoek naar niet-ernstige hypo's.jpg

Wat doet een niet-ernstige hypo met je, en wat is eigenlijk te laag?

We weten nog lang niet alles over hypo’s, en zeker als het gaat om ‘niet-ernstige’ hypo’s. Het onderzoek Hypo-METRICS gaat veel nieuwe inzichten geven. Onderzoekers Bastiaan de Galan en Namam Ali vertellen erover, en ze zoeken ook nog mensen die willen meedoen.

Steeds meer mensen met diabetes gebruiken een continue of flash glucosemeter. Deze meters geven gemiddeld vaker een lage bloedsuiker aan dan je zelf doorhebt, bijvoorbeeld ’s nachts. Dus hypo’s komen vaker voor dan gedacht. Is dat erg?

‘Over ernstige hypoglykemie (hypo’s) weten we steeds meer vanuit onderzoek ’, zegt prof. dr. Bastiaan de Galan (Radboudumc), ‘Zo blijkt dat je er wel degelijk gevolgen van kunt krijgen als je ouder wordt, bijvoorbeeld dat de hersenen eerder achteruitgaan. Maar geldt dat ook voor de niet-ernstige hypo’s? Daarover is nog maar weinig uitgezocht.’

Hypo’s verzamelen

Het is dus hoog tijd dat er beter wordt gekeken naar niet-ernstige hypo’s. Bij welke lage waarden zou je echt moeten ingrijpen, en is dat anders dan wat een sensor nu aangeeft als te laag? Dat is precies wat De Galan en zijn team momenteel uitzoeken, in het grote Hypo-METRICS onderzoek. Daarvoor bestuderen ze de hypo’s van een groot aantal mensen gedurende tien weken.

Wat doet een niet-ernstige hypo?

‘We willen weten wat niet-ernstige hypo’s met je doen. Bijvoorbeeld met je slaap, hoe het overdag met je gaat, lichamelijk maar ook qua stemming, en of het invloed heeft op je dagelijkse bezigheden,’ zegt Namam Ali, internist in opleiding in het Radboudumc. Zij begeleidt de deelnemers in het hypo-onderzoek.

‘Maar ook gaan we na: wat doet het met iemand als je weet dat je ’s nachts een hypo hebt gehad? Of wat als je dat juist níet weet, doordat je geen sensor gebruikt, of geen alarmfunctie?’

Nog deelnemers gezocht

De deelnemers aan het onderzoek dragen tien weken lang een geblindeerde glucosesensor en een Fitbit, een kleine bewegingsmeter. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende groepen mensen meedoen. De ene groep is makkelijker te vinden dan de andere, merken de onderzoekers. Ze zoeken nog mensen met diabetes type 1 die hun glucose meten met vingerprik.

Wat is een hypo eigenlijk?

Ook willen de onderzoekers dus bepalen wat een glucosesensor moet aangeven als hypo. Is dat nu dan zo onduidelijk?

Namam Ali: ‘De hypo-definities die we nu gebruiken, zijn er op basis van afspraken zonder veel hard wetenschappelijk bewijs. Voor een glucosesensor is die: minimaal vijftien minuten onder de 3,0 mmol/l. Maar daarvan weten ze niet of dat nou echt klopt. Dus een belangrijk doel van de hypo-METRICS-studie is te definiëren: wat is een hypo eigenlijk?’

Ook belangrijk voor sensorvergoeding

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen er aangepaste richtlijnen komen voor behandelaren. Maar ook zijn ze belangrijk voor beleidsmakers rond bijvoorbeeld vergoedingen van sensoren, zodat het onderwerp hypo’s daarin meegenomen wordt. ‘Want dat is tot nu toe eigenlijk niet het geval, ook omdat er zoveel onzekerheid is over wat een hypo nou is’, zegt Bastiaan de Galan.

‘Een hypo wordt in heel veel regelgeving niet als uitkomstmaat gezien. Wel hart en vaten, en hersenproblemen, maar hypoglykemie is waarschijnlijk óók heel belangrijk om erin mee te nemen. Omdat het zo ontzettend veel impact heeft, met name op de kwaliteit van leven. Ons onderzoek geeft daar meer inzicht in en bewijs voor.’

Historisch groot onderzoek

Wie meedoet aan dit onderzoek, helpt mee aan een belangrijk onderzoek dat ook nog jaren een waardevolle basis zal vormen voor toekomstig hypo-onderzoeken. Want het is onderdeel van het grote Europese onderzoek Hypo-RESOLVE, dat ook in andere landen loopt. Ook het Hypo-METRICS-onderzoek gebeurt overigens in meerdere landen tegelijk.

De Galan: ‘Dit is voor het eerst dat zoveel mensen uit verschillende disciplines samenwerken in een onderzoek. Ook geeft de patiënten-adviescommissie uniek veel input. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat we hypo’s kunnen uitbannen uit het leven van mensen met diabetes. Die stip op de horizon komt hopelijk steeds dichterbij.’

> Heb je diabetes type 1, meet je glucose met een vingerprik en wil je misschien meedoen? Bekijk hier de oproep van het Radboudumc met meer info.

Op de hoogte blijven?

Maak eenvoudig in 1 minuut een account aan en ontvang regelmatig nieuws over diabetes type 1 per e-mail, met alleen artikelen die voor jou interessant zijn.


Vragen naar aanleiding van dit artikel (2)


Reactie op het vorige antwoord: Dank je, Elise, voor het zo snel doorzetten van deze vraag naar dokter Ali en natuurlijk dokter Ali voor haar antwoord! IK snap de praktische problematiek van een in soort laboratorium-setting opgewekte hypo’s wel. Alleen wordt natuurlijk heel veel f-mri-onderzoek wel zo aangepakt, i.e. in zo’n setting en komen ze toch vaak tot bepaalde inzichten. Idealiter zou je een groep die niet hypo-unaware is en eentje die dit wel is (en drastischer en sneller neurologische uitval ervaart), de hele dag met een f-mri-scanner op hun hoofd willen laten rondlopen voor een aantal weken en hen na de hypo notities willen laten maken van hun ervaringen. Dat zit er voorlopig nog niet. Ik ben in ieder geval blij te horen dat er ook echt naar de ervaringen van de mensen met diabetes bij hypo’s gevraagd wordt, daar zullen bij de mensen die goed hun ervaringen onder woorden kunnen brengen en die hypo-unaware zijn ook wel relevante ervaringen in kaart gebracht worden. Toevallig heb ik gisteren zelf een vragenlijst ingevuld voor het hyporesolve-onderzoek. (Kan nog in juli 2021 via deze link: https://hypometrics.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a3jDofRYBZEBnfg) Fijn dat jullie dat ene artikel over neurologische en fysieke uitval in het Nederlands gaan vertalen! Met groet van Welmoed 

Dank voor je reactie Welmoed! Hier is de link nog even in klikbare vorm, voor wie hem wil invullen (kan nog tot en met juli 2021) https://hypometrics.fra1.qualt...

Vraag gesteld door: Welmoed
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 09 juli 2021 om 08:36

Dag Namam Ali: Zouden jullie het willen overwegen om bij het definiëren van wat een hypo is, ook de ervaringen van de patiënt – gedefinieerd in lichamelijke en cognitieve uitval - wat meer centraal te zetten? Dat zou ik - en vele met mij, vermoed ik – zeer kunnen waarderen. Wat ik hiermee bedoel is dat hypo’s dus niet alleen medisch gedefinieerd worden door middel van ‘bloedsuiker-getallen’, maar door de directe uitval van lichamelijke en neurologische gebieden. Wat betreft neurologie kunnen F-mri’s toch goed graduele faseringen van neurologische uitval in kaart brengen; het klinkt aannemelijk dat hier een zinnige hypo-fasering uit af te leiden zou kunnen zijn waarbij de neurologie direct gekoppeld wordt aan motorische en sensorische ervaringen van de patiënten binnen zo’n studie. Mocht u geïnteresseerd zijn in de ervaringen van patiënten met hypo’s (die dus toch ook medisch te verklaren moeten zijn dunkt mij?), lees anders ook eens de vele reacties op dit bericht: https://www.diabetestype1.nl/gesprekken/dagelijks-leven/475-hoe-zien-jullie-hypo-s-eruit Aanvullend: mijn hypothese zou zijn dat de centrering van uitval in de hersenfuncties bij hypo’s tegengesteld verloopt aan de ontogenetische alsmede evolutionaire ontwikkeling van het brein (dus: gebied gecentreerd rond prefrontale cortex eerst, dan pariëtale kwabben, vervolgens visuele cortex voordat gebieden rond amygdala en hersenstam wegvallen). Let wel: amygdala is natuurlijk ook actief wanneer centrale functies in prefrontale cortex afbrokkelen; dat lijkt mij evident in dit geheel… Met hartelijke groet, Welmoed Ekster

Hoi Welmoed, dank, we hebben je vraag naar Namam gestuurd. Dit is haar antwoord: 

"Bedankt, dat is een interessante vraag! Deze studie is juist bedoeld om de relatie te leggen tussen glucose gemeten met een sensor en hypo’s zoal die worden ervaren door mensen met diabetes, dus o.a. op basis van lichamelijke verschijnselen of op welke manier dan ook. Het gaat dus nadrukkelijk om patiëntervaringen. In deze studie is het praktisch onmogelijk om hersenscans te maken. Effecten van hypo’s op scans zijn overigens vrijwel altijd verkregen door middel van experimentele hypo’s en dat is niet hetzelfde als een ‘spontane’ hypoglykemie. Hopend is hiermee je vraag beantwoord!"

Ik kan me voorstellen dat je veel meer zou willen weten over die fysieke kant, Welmoed (aanvullend op jouw duidelijk al eigen aanzienlijke kennis hierover...). We zijn trouwens bezig met een leken-'vertaling' van dat andere artikel waarop je ons laatst wees in een ander gesprek, over wat hypo's doen op celniveau in je hersenen - hoewel je dat zelf natuurlijk al kent. Verder onthouden we je vraag en we blijven gespitst op onderzoek dat hierover verschijnt (als je zelf al wat tegenkomt dan laat maar weten!).

Groeten, Elise (redactie)

Vraag gesteld door: Welmoed
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 08 juli 2021 om 12:29

Stel een vraag

Gesprekken over dit artikel (0)


Start gesprek

Gerelateerde onderzoeksartikelen

Hypos veel invloed op kwaliteit van leven.jpg
03 september 2021

‘Nooit meer zorgeloos’: de impact van hypo’s op de kwaliteit van leven

Type 1 bijeenkomst - dr Giesje Nefs.jpg
18 november 2019

Psycholoog vertelt over diabetes combineren met je dagelijks leven

Foto kinderdiabetes web.jpg
29 maart 2018

Onderzoekers diabetes type 1: diabeteszorg en betere behandelingen