Lang niet iedereen met diabetes type 1 krijgt een realtime continue glucosemeter (rtCGM, CGM) vergoed. Zijn er genoeg argumenten vanuit onderzoek om dat te veranderen? Het Diabetes Fonds verzamelde de actuele kennis.

Meest recente update van dit artikel: 6 april 2021

Een realtime continue glucosemeter (rtCGM, ook wel kortweg CGM) is een sensor die vrijwel voortdurend de bloedsuiker meet vlak onder de huid. Zodra de bloedsuiker te hoog of te laag dreigt te worden, geeft hij tijdig een alarm. Een CGM-sensor wordt al enkele jaren vergoed voor vijf groepen mensen met diabetes.

Waarom CGM niet voor iedereen vergoed?

Technologieën gaan snel vooruit, en bieden nieuwe mogelijkheden binnen de diabeteszorg. Veel mensen kijken daarom uit naar bredere vergoeding voor CGM. Daarover overlegt de Rondetafel Diabeteszorg met het Zorginstituut (ZIN), dat de overheid adviseert over vergoeding. Bij dat overleg schuift ook de initiatiefgroep Sensorvergoeding aan.

Waarom wordt CGM nog niet voor iedereen vergoed? Want iedereen kent genoeg voorbeelden: hoe iemand opknapte dankzij een continue glucosesensor, kwaliteit van leven terugkreeg, of juist door gebrek aan een sensor in levensgevaar kwam door een hypo.

Hoe overtuigend en heftig de individuele verhalen ook zijn, ZIN kan bredere vergoeding niet zomaar adviseren. Er is eerst bewijs nodig dat CGM de gezondheid van grote groepen mensen meer verbetert dan de huidige breed vergoede glucosemeters, met name de FreeStyle Libre (FSL).

Resultaten uit recent onderzoek CGM

Om de Rondetafel Diabeteszorg te ondersteunen, verzamelde het Diabetes Fonds actuele kennis vanuit de wetenschap. Het fonds vergeleek de resultaten van achttien recente onderzoeken naar CGM bij groepen mensen die nu (nog) buiten de vergoedingscriteria vallen.

Is er nu wel genoeg bewijs voor de meerwaarde van CGM? Veel onderzoeken zijn aan de kleine kant, en gelden daardoor voor de wetenschap niet als heel sterk. Maar het zijn er wel heel veel, met vergelijkbare resultaten en bij elkaar genomen aardig wat proefpersonen. Juist dát geeft wel degelijk een overtuigend beeld van de meerwaarde.

Betere bloedsuikers door CGM

In verschillende studies is het gebruik van een rtCGM vergeleken met andere manieren van meten, zoals met flash glucosemeting (FreeStyle Libre, FSL) waarbij mensen zelf de sensor scanden met reader of smartphone om de bloedsuiker te checken. De resultaten:

 • Bijna de helft minder hypo’s dankzij het ‘voorspeld laag-alarm’ (urgent low soon alert), zelfs als mensen gewend zijn om vaak hun sensor af te lezen.
 • ’s Nachts 30-54% minder tijd te laag zitten, bij mensen die hypo’s wel opmerken (normale hypo awareness).
 • Bij lichamelijke inspanning (zoals zwemmen en wandelen) 40% minder tijd te laag zitten, en een kwart minder erna. Veel stabielere bloedsuikers voor en na de inspanning.

Net als in Nederland wordt CGM in België voor bepaalde groepen vergoed. Uit onderzoek blijkt dat mensen met normale hypo awareness, die dus om een andere reden voor vergoeding in aanmerking komen, ook veel minder hypo’s hebben: van hen voldoet 20% meer dan voorheen aan de internationale behandelnorm van minder dan 4% van de tijd te laag zitten. Ze hebben bovendien 20% minder hypo-angst.

Anderen laten meekijken naar je bloedsuikers

Bij een CGM kun je je bloedsuikerwaarden ook delen met een familielid of vriend, dus de glucosedata die de sensor verzamelt. Zo kan iemand anders je bloedsuiker op afstand mee in de gaten houden. Dat leidt in meer dan de helft van de gevallen tot:

 • beter omgaan met hypo’s (89%)
 • beter algeheel welzijn (54%)
 • minder zorgen over het krijgen van hypo’s (61%)
 • minder ernstige hypo’s (62%)
 • beter slapen (52%)

Voordelen van CGM in hybrid closed loop-systemen

Een CGM kan daarnaast gekoppeld worden aan een insulinepomp als onderdeel van een hybrid closed loop-systeem. Daarbij berekent de pomp deels automatisch de hoeveelheid insuline, en stopt met insuline als de bloedsuiker te laag is. Dit in tegenstelling tot een open loop, waarbij je mogelijk wel een sensor hebt, maar los van de pomp die je helemaal zelf bedient.

In meerdere onderzoeken is CGM als onderdeel van een hybrid closed loop vergeleken met open loop. De resultaten:

 • Verbetering van HbA1c met 0,33-0,8 procentpunten.
 • Meer tijd binnen de streefwaarden; in de meeste studies ongeveer 10%, oftewel 2,4 uur per dag extra. Vooral ’s nachts: 48-115 minuten extra Time in Range (TIR).
 • Minder tijd laag zitten (onder de 3,9 mmol/l); in de meeste studies een- tot tweederde minder.
 • Halen van de officieel vastgestelde minimale behandeldoelen (meer dan 70% van de tijd binnen de streefwaarden, en minder dan 4% van de tijd te laag zitten).
 • 15% beter slapen.
 • Met een bi-hormonale closed loop is de tijd binnen streefwaarden 78-87% en in de nacht zelfs 85-97%. Hypo’s komen bijna niet meer voor (0,4-0,6%).

Keuze voor CGM samen met behandelteam

Onderzoek maakt dus duidelijk dat een CGM mensen kan helpen bij belangrijke behandeldoelen. Daarom vindt het Diabetes Fonds dat iemand met diabetes in overleg met het behandelteam moet kunnen kiezen voor een realtime continue glucosesensor om persoonlijke behandeldoelen te halen.

Op basis van de vele onderzoeksresultaten beveelt het Diabetes Fonds aan om vergoeding van een rtCGM uit te breiden naar de volgende groepen:

 • Mensen met huidproblemen door de huidige beschikbare flash glucosemeter (5,5% van de FSL-gebruikers).
 • Mensen die veel nachtelijke hypo’s hebben.
 • Mensen die minder hypo’s willen hebben, en/of minder zorgen, angsten en relatieproblemen door hypo’s.
 • Mensen die betere bloedsuikers, minder complicaties en een betere kwaliteit van leven willen bereiken met hulp van alarmen of hybrid closed loop-systemen.

FreeStyle Libre 2 

Tot slot nog even over de flash glucosemeter FreeStyle Libre 2 (FSL2), die eind 2020 in Nederland op de markt kwam. De FLS2 biedt de nieuwe mogelijkheid van een alarm bij hoge of lage waarden. Voor een deel helpt dat zeker voor bepaalde behandeldoelen, maar het is nog niet op alle punten een volledige vervanger voor een realtime glucosesensor.

Bron: het uitgebreide document van het Diabetes Fonds met de verzamelde onderzoeken, wetenschappelijke onderbouwing en het standpunt in de volledige bewoordingen.

Op de hoogte blijven?

Maak eenvoudig in 1 minuut een account aan en ontvang regelmatig nieuws over diabetes type 1 per e-mail, met alleen artikelen die voor jou interessant zijn.

Foto: Sensorvergoeding, fotograaf Kim Roufs