down20161223-9155-1h19kie.jpg

Vergoeding van de FreeStyle Libre: waar staan we nu?

Meerdere keren per dag je bloedsuiker meten met een vingerprik kan pijnlijk en tijdrovend zijn. Daarom bracht Abbott de FreeStyle Libre op de markt: een vrijwel naaldloze manier om de suikerwaarde te meten. Met ingang van 10 december 2019 wordt hij vergoed voor iedereen die afhankelijk is van insuline.

Update 12 december: Zorginstituut Nederland (ZIN) maakte bekend dat met ingang van 10 december 2019 iedereen met intensieve insulinetherapie (minimaal 4 keer per dag vingerprik) een flash glucosemeter (FreeStyle Libre) vergoed krijgt.

Update November 2019: Mede dankzij de geweldige inzet van ons communitylid @Loes Heijmans is het gelukt om een doorbraak te krijgen in de vergoeding van een sensor. Op 5 november stemde De Tweede Kamer unaniem voor twee moties:

– Het Zorginstituut moet zo snel mogelijk onderzoeken of CGM vergoed moet worden voor iedereen die insulineafhankelijk is.
– Bij dit onderzoek moet het Zorginstituut gebruik maken van bestaand wetenschappelijk onderzoek, en kennis opgedaan in de vele andere West-Europese landen waar sensors allang vergoed worden.
Meer informatie op Sensorvergoeding.nl 

Recentste update van deze pagina: 11 november 2019  

Of je een hulpmiddel vergoed krijgt uit de basisverzekering, bepaalt Zorginstituut Nederland (ZIN). Op 30 april 2018 besloot ZIN dat de FreeStyle Libre (FSL) wordt vergoed voor vier groepen mensen met diabetes:

  • Kinderen met diabetes type 1.
  • Volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen.
  • Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes).
  • Vrouwen met diabetes types 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben.

Hun recht op vergoeding van gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. > Praktische uitleg over de vergoeding vind je in dit bericht van DVN. 

Mensen met diabetes die een combinatie van een insulinepomp met RT-CGM functie en de FSL gebruiken, kunnen ook aanspraak maken op een vergoeding van de FSL mits zij aan de andere voorwaarden voldoen. Dat is in december 2018 bepaald.

In oktober 2019 is door zorgverzekeraars besloten dat jongeren die voor hun 18e een flash glucosemeter gebruiken, deze na hun 18e vergoed blijven krijgen. Voorwaarde is dat hun arts onderbouwd verklaart dat dit het beste is voor hun behandeling.

De Rondetafel Diabeteszorg adviseerde op 10 mei 2019 om na te gaan en te onderbouwen of alle mensen met diabetes type 1 flash glucose monitoring (FreeStyle Libre) vergoed kunnen krijgen. Naar verwachting zal Zorginstituut Nederland voor einde 2019 een uitspraak doen over vergoeding van FGM voor alle mensen met diabetes type 1.

FSL zelf betalen

Andere mensen met diabetes type 1 moeten vooralsnog de kosten zelf blijven betalen, die zijn ongeveer € 1.600 per jaar. Niet iedereen kan of wil dit betalen. Overigens is het goed om te weten dat de kosten soms aftrekbaar zijn van de belasting, afhankelijk van het drempelbedrag voor je zorgkosten dat de Belastingdienst hanteert (dat weer afhankelijk is van je inkomen).

Sommige mensen schaffen de FreeStyle Libre alleen aan voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een vakantie. Voor anderen biedt de continue glucosesensor uitkomst. Die wordt onder voorwaarden wel vergoed.

Wat betreft bestellen en leveren: in januari 2019 maakten OneMed en Abbott bekend dat mensen die de FSL vergoed krijgen hem voortaan rechtstreeks kunnen bestellen bij OneMed Apotheekservice en Mediq (inclusief DVN-winkel). Ze hoeven de kosten niet meer voor te schieten.

Onderzoek naar betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de FreeStyle Libre. Zo is het nog de vraag hoe secuur de meetmethode is, ook in vergelijking met de vingerprik. Ook zijn er weinig goede vergelijkende studies tussen de meetmethode en de vingerprik. Die onzekerheid maakt dat zorgverzekeraars niet zomaar overgaan tot vergoeding voor iedereen. Ook is de FreeStyle Libre op jaarbasis duurder dan de teststrips.

In 2016 startte Isala een onderzoek naar de FSL, samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Diabetesvereniging Nederland (DVN) en stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON). Zij wilden weten of de FSL een voldoende betrouwbaar alternatief kan zijn voor vingerprikken en teststrips. Het onderzoek liep tot eind 2018, en in april 2019 kwamen de positieve resultaten naar buiten.

Aanwinst met kanttekeningen

Veel mensen met diabetes type 1 zijn heel tevreden over de FreeStyle Libre. Zeker ook ouders die ’s nachts de glucosewaarde van hun slapende kind meten. In een seconde en zonder een pijnlijke vingerprik weet je de waarde en of je kind rustig verder kan slapen. Door de vele meetmomenten kun je trends ontdekken in je suikerspiegel en op tijd ingrijpen. 

Maar niet iedereen is zo enthousiast. Zo kan de FreeStyle Libre nog niet gekoppeld worden aan de pomp, geeft hij (nog) geen alarm bij een hypo of hyper en leidt de sensor soms tot huidirritaties. De sensor meet de suikerwaarde in de interstitiële vloeistof, tussen de huid- en de spierlaag, en niet in het bloed zelf. De waarde in dat vocht loopt wat achter. Daarom moet je bij snel veranderende suikerspiegels of bij een dreigende hypo nog steeds de waarde zelf controleren met een vingerprik. 

Met de FreeStyle Libre is een grote stap gezet in het (gedeeltelijk) vervangen van de pijnlijke vingerpik. Nieuwe technologieën om de bloedsuiker zonder prikken te meten zijn continu in ontwikkeling. We houden je op de hoogte. 

LibreLink app downloaden

Het is nu ook mogelijk om met je telefoon de FreeStyle Libre uit te lezen. De LibreLink app is gratis te downloaden en beschikbaar voor Android OS 5.0 en hoger en met de Iphone 7 met een besturingssysteem van IOS 11.0 of hoger. Je telefoon moet ook beschikken over NFC (Near Field Communication). Je kunt dan zelf kiezen of je je suikerwaarde scant met je telefoon of met de reader.

Petities

Mike Janssen overhandigde op 21 november 2017 de petitie ‘Vergoed de Freestyle Libre in Nederland’ aan leden van de Tweede Kamer en de Gezondheidscommissie. De petitie is ondertekend door 15.000 mensen met diabetes. Met het overhandigen van deze petitie wilden ze de overheid overtuigen van de noodzaak voor het vergoeden van de Freestyle Libre (FSL) in Nederland. 

In het voorjaar van 2019 startten ook Loes Heijmans-Beek en Orietta Koster de petitie 'De glucosesensor is geen gadget maar bittere noodzaak', die in korte tijd al duizenden keren is getekend.

In tv-programma Kassa

Op 13 januari 2018 besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de FreeStyle Libre en de vergoedingenkwestie. Bekijk hier het artikel met de belangrijkste punten uit de uitzending.

Op de hoogte blijven?

Maak eenvoudig in 1 minuut een account aan en ontvang regelmatig nieuws over diabetes type 1 per e-mail, met alleen artikelen die voor jou interessant zijn.


Vragen naar aanleiding van dit artikel (7)


Hoe staat het inmiddels met de vorderingen van onderzoek in gebruik van de FSL en vergoeding voor mensen die buiten de 4 doelgroepen vallen?

Er is helaas nog geen duidelijkheid over. DVN plaatste er op 14 februari dit bericht over op hun site: https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht/fgm-voor-iedereen-in-basispakket-snel-graag. Groet, Wanda | Communitymanager
Vraag gesteld door: Inactieve gebruiker
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 04 maart 2019 om 14:47

Vorig jaar heb ik in een inzending (goed werkgeverschap?) uiting gegeven aan de wisselende bloedsuikers die ik heb. Graag wil ik weer functioneel werkzaam zijn en heb na gesprekken en informatie betreffende FreeStyle Libre besloten om deze kosten dan maar zelf voor mijn rekening te nemen. Een paar punten ten aanzien van de criteria die nu gemaakt zijn: 1. Waarom is een sterke fluctuatie in de bloedsuikers ondanks een goede HBA1c niet meegenomen? 2. Waarom wordt bij zelfbekostiging, de vermindering van het gebruik van bloedsuikerstrips niet meegenomen als tegemoetkoming?

Hoi Coos61, sorry dat je wat langer moest wachten op een antwoord. Ik heb je vraag voorgelegd aan de DVN. Zij gaven de volgende reactie: De vastgestelde criteria zijn door het ZIN (Zorginstituut Nederland) opgesteld en door de zorgverzekeraar uitgevoerd en getoetst. Het HbA1c is door zorgverleners als betrouwbare uitkomst maat genomen om diabetes regulering te toetsen. Het HbA1c geeft de waarde over een periode weer en haalt dus de schommelingen eruit. Het hebben van een “goede” HbA1c kan dus opgebouwd zijn uit hypers en hypo’s wat dus een niet gunstige instelling verbergt/verbloemt. Het HbA1c is door het ZIN gehanteerd als betrouwbare uitkomst maat en als referentiepunt gekozen bij het opstellen van de criteria, zonder te kijken hoe desbetreffende HbA1c is ontstaan. Ten aanzien van tegemoetkoming krijgen wanneer je zelf de FSL financiert en je bespaart op strips, kan ik aangeven dat dit wel besproken is geweest in het proces van vergoeding voor de FSL maar niet is overgenomen door de zorgverzekeraars. Hartelijke groet, Wanda (communitymanager)
Vraag gesteld door: Coos61
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 14 januari 2019 om 12:00

Ik heb diabetes Type 1 sinds eind april dit jaar. Mijn hbA1c was toen 124. Nu heb ik een aanvraag gedaan voor vergoeding van de freestyle libre. Deze is afgewezen. Snap niet goed waarom. Er staat toch nergens dat je hbA1c minstens 1 jaar hoger moet zijn dan 64?

Hoi Novali, Ik heb je vraag neergelegd bij de Diabetes Vereniging Nederland. Op hun website lees je exact wanneer je in aanmerking komt voor vergoeding van de FreeStyle Libre en hoe je een aanvraag indient. Hier staat ook benoemd dat je 4 kwartalen voordat je de FSL bent gaan gebruiken een HbA1c boven 64 mmol/mol moet hebben gehad. Ondanks dat je samen met je behandelaar hebt geprobeerd je HbA1c te verlagen. De complete uitleg lees je hier: https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht?ArtMID=480&ArticleID=855 Groet, Wanda | Communitymanager diabetestype1.nl
Vraag gesteld door: Inactieve gebruiker
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 26 september 2018 om 14:03

Wij hebben net goedkeuring voor vergoeding van sensoren maar en gebruiken ze al 2 jaar incidenteel naar tevredenheid. Ik lees dat zilverenkruis de reader ook 100% vergoed is dit bij andere zorgverzekeraars ook zo (fbto)

Beste Bjorn99, op de pagina 'Freestyle libre vergoed voor bepaalde groepen met diabetes' kun je lezen dat Zorginstituut Nederland op 30 april het besluit heeft genomen dat vier groepen mensen met diabetes de FSL vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat alle zorgverzekeraars over zouden moeten gaan tot verzekering als je binnen deze groepen valt en de FSL gebruikt. Je kunt het beste zelf even contact opnemen met FBTO om ze jouw vraag voor te leggen. groet, Annemarie (redactie diabetestype1.nl)

Vraag gesteld door: Bjorn99
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 29 augustus 2018 om 09:49

Is er een stappenplan bekend van waar we nu staan / hoe lang het onderzoek nog duurt / wie er dan een beslissing moet nemen en wanneer dit dan gaat gebeuren?

Beste Jan, we hebben pas geleden een nieuwsbericht over de volgende stappen naar vergoeding van de FreeStyle Libre geschreven. groet, Annemarie (redactie diabetestype1.nl)

Vraag gesteld door: jan
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 21 februari 2018 om 11:11

Waar staan we nu met het onderzoek voor vergoeding. In bovenstaand artikel staat niet vermeld dat die 1600 euro goedkoper is dan de huidige vingerprik. Dat is ook een belangrijk argument.

Beste Otto, dank voor je vraag en opmerking.Vroeger was de stripprijs rond de € 1,00 per strip en veel mensen denken dat nog. De laatste tien jaar is de prijs van de strip sterk gezakt. Dat maakt de FreeStyle Libre dus duurder dan de vingerprik die zo'n 30 cent per strip kost. Wat nu de belangrijkste hindernis is, is dat verzekeraars keihard bewijs uit onderzoek willen zien voordat ze een nieuw medisch hulpmiddel opnemen in het basispakket. Vandaar de onderzoeken zoals van het Zilveren Kruis. Dat loopt nog steeds, dus we moeten nog even wachten op de resultaten. Groeten, Elise

Vraag gesteld door: otto
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 11 januari 2018 om 11:19

Ik ben verzekerd bij ONVZ, hoe kan ik via hen vergoeding krijgen? In 2015 gaf ONVZ aan dat ze het onderzoek van Zilveren Kruis wilde afwachten. In 2016 werd gezegd dat het nog niet afgerond was en dit jaar kreeg ik te horen dat ONVZ besloten had om nog niet tot vergoeding over te gaan. Heeft iemand ervaring hiermee? Ik ben verder uiterst tevreden over ONVZ en heb uit het verleden slechte ervaringen bij Zilveren Kruis. Wil dus niet overstappen.

Beste Teuneke,

Helaas kunnen wij je vraag niet beantwoorden. Momenteel wordt de Freestyle Libre nog niet vergoed door zorgverzekeraars. In het specifieke geval van ONVZ kun je het beste contact met hun klantenservice opnemen.

Groet, Wanda (communitymanager)

Vraag gesteld door: Inactieve gebruiker
Beantwoord door de DiabetesType1 redactie op: 09 november 2017 om 13:46

Stel een vraag

Gesprekken over dit artikel (5)


Freestyle Libre klantenservice

Thema: Behandeling
laaste update: bijna 2 jaar geleden

Snap 1 criterica ( te hoge bloedsuiker )voor de vergoeding van de Free style Libre niet.

Thema: Behandeling
laaste update: meer dan 2 jaar geleden

Free style libre, goedkoop en hele stap vooruit

Thema: Behandeling
laaste update: meer dan een jaar geleden

Sport en Freestyle Libre

Thema: Behandeling
laaste update: bijna 4 jaar geleden

Vergoeding Zilveren Kruis Freestyle Libre

Thema: Behandeling
laaste update: bijna 4 jaar geleden

Start gesprek

Gerelateerde onderzoeksartikelen

Jeuk en irritatie door sensor web.jpg
19 augustus 2021

Huidirritatie door sensor of insulinepomp

Onderzoek steunt bredere sensorvergoeding.jpg
11 december 2020

Nut van bredere vergoeding continue glucosemeter (CGM) blijkt uit onderzoek

Robin Koops kunstalvleesklier campagne.jpg
06 september 2018

Kunstalvleesklier geeft vrijheid terug