​Radboudumc onderzoekt hypo met grote Europese subsidie

Redactie van diabetestype1.nl • 22 februari 2018
Onderzoek naar hypos.jpg

Een Europees consortium onder leiding van het Radboudumc heeft een enorme Europese subsidie ontvangen van 26 miljoen euro voor onderzoek naar hypoglykemiën, hypo’s dus.

Recentste update van deze pagina: 2 mei 2018  

Het Hypo-RESOLVE consortium, onder leiding van de internisten Bastiaan de Galan en Cees Tack, ontving onlangs 26 miljoen euro van de Europese Commissie voor verder onderzoek naar hypo’s. Deze onderzoekers hebben al veel werk verzet op het gebied van kennis over hypo’s, en met dit bedrag kunnen ze veel meer onderzoek doen.

Het onderzoeksproject Hypo-RESOLVE (Hypoglycemia – Redefining SOLutions for better liVEs) is toegekend in het kader van het Horizon 2020-IMI programma van de EU. Het project wordt uitgevoerd samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en patiëntenorganisaties, waaronder JDRF, die ook financieel bijdraagt aan het project.

Hypo verder ontrafelen

Bastiaan de Galan: ‘We willen antwoorden formuleren op vragen die bijna honderd jaar na de
ontdekking van insuline nog steeds open staan. Dat doen we onder andere door een megadatabase in te richten, waarin we 100 tot 150 insuline-trials bij elkaar brengen die concreet aangegeven hoe vaak een hypoglykemie ontstaat. Dat helpt ons een hypoglykemie beter te definiëren en voorspellende factoren in verschillende populaties te identificeren. Daaruit zijn vervolgens weer bruikbare standaarden en aanbevelingen te distilleren voor geneesmiddelautoriteiten, patiëntenorganisaties en toekomstig onderzoek bij patiënten.’

Betere behandeling

Cees Tack: ‘Daarnaast willen we met fundamenteel en toegepast onderzoek de onderliggende
mechanismen van een hypoglykemie verder onderzoeken en verduidelijken. Die kennis stelt ons in staat nieuwe behandelingen voor patiënten te ontwikkelen die zelf niet goed een hypoglykemie voelen aankomen. Verder gaan we de waarde van een continue suikermeting met een glucosesensor in de praktijk onderzoeken. Ook de psychologische en economische impact van hypoglykemie op patiënten en gezinsleden moet niet worden onderschat. We gaan die impact zo objectief mogelijk in maat en getal proberen uit te drukken.’

Mensen met diabetes type 1 betrekken

Mensen met diabetes type 1 zullen een grote rol gaan spelen bij dit onderzoek: er wordt een
patiëntadviescommissie ingericht zodat de mening van mensen met diabetes type 1 wordt gehoord. Merijn de Groot, student in Groningen en jeugdambassadeur van JDRF Nederland, neemt zitting in deze adviescommissie voor dit onderzoeksproject. 

Het consortium wil met deze brede aanpak uiteindelijk een beter leven realiseren voor mensen met diabetes die behandeld worden met insuline.

Lees ook de blog van Bastiaan de Galan over hypo’s

Bron: persbericht Radboudumc

Op de hoogte blijven?

Ontvang elke 2 weken nieuws over diabetes type 1 per e-mail, met alleen artikelen die voor jou interessant zijn. Maak eenvoudig in 1 minuut een account aan en geef je interesses aan!