Amerikaanse onderzoekers bekeken de alarminstellingen van continue glucosesensoren bij 95 mensen met diabetes type 1. Alarminstellingen van 4.2 mmol/L voor hypo’s en 9.4 mmol/L voor hypers bleken in deze groep het beste te werken.

De meeste mensen met een continue glucosemeter die alarmen hebben ingesteld, zullen alarmwaarden hebben rond de 3.9 mmol/L voor een hypo en rond de 10 mmol/L voor een hyper. Onderzoekers hebben nu in een groep mensen onderzocht wat voor effect alarmwaarden hebben op de bloedsuikerspiegel.

Het onderzoek

De onderzoekers verzamelden bloedsuikerwaarden van deze 95 mensen over 2 weken tijd. Ze keken of een strakkere alarmdrempel de glucosecontrole verbetert. Een risico met strakkere drempelwaarden is dat de alarmen vaker afgaan, waardoor de gebruikers alarm-moe kunnen worden. Daarom keken de onderzoekers hier ook naar.

Hypo-alarm

De mensen met hypo-alarmen die op 4.0 mmol/L. of hoger stonden, hadden de helft minder waardes onder de 3.9mmol/L vergeleken met mensen met lagere drempelwaarden. De groep met deze hoge hypo-alarmwaarden had zelfs 65 procent minder waardes onder de 3.0 mmol/L.

Optimale waarde hypo-alarm

Hogere hypo-alarmwaarden zorgden voor algemeen hogere bloedsuikerwaarden, zonder dat het alarm vaker afging. Bij een alarmwaarde van 4.2 mmol/L had de gebruiker minder dan 1 procent van de tijd een hypo, dit was de meest optimale waarde voor hypo-alarmen.

Hyper-alarm

Mensen met een hyper-alarm op 11.4 mmol/L of hoger hadden 42 procent minder tijd bloedsuikerwaarden boven de 13.9 mmol/L en 61 procent minder tijd bloedsuikerwaarden boven de 17.8 mml/L, zonder dat ze meer hypo’s hadden.

Optimale waarde hyper-alarm

Met lagere alarmen voor hypers, waren de gemiddelde glucosewaarden ook lager. Wel waren er meer alarmen bij een lagere hyper-alarminstelling. De optimale drempelwaarde voor een hyper-alarm was 9.4mmol/L, zodat er minder dan 5 procent van de tijd hypers waren en de HbA1c lager was dan 7 procent.

Zelf je alarmwaarde aanpassen

Het kan dus slim zijn om de alarmwaarden van je continue glucosemeter eens met je diabeteszorgverlener te bespreken. Scherpere alarmen zouden misschien kunnen helpen om betere therapeutische doelen te halen.