gesprek

Hoe kan ik mijn internist overtuigen

Diederik • 24 July 2020

Hoe overtuig ik mijn internist dat ik type 1 ben. 

Uit de test kwam na voren dat ik 1 ben maar hun zetten me na 2 daar zit toch groot verschil in.