Studie van de 1e golf: mensen met type 1 diabetes hebben meer kans op opname in de IC met Covid-19 dan mensen met type 2 diabetes

In Schotland is een studie gedaan aan de aantallen mensen met en zonder diabetes die in het ziekenhuis of IC werden opgenomen met Covid-19 in de 1e golf (1 maart – 31 juli 2020), of daaraan zijn overleden.

De bevindingen zijn als volgt (https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30405-8/fulltext):

Mensen met diabetes die Covid-19 oplopen hebben 1,4x meer risico op IC-opname of een dodelijke  afloop dan mensen zonder diabetes. Binnen deze groep hebben mensen met type 1  2.4x meer risico op IC-opname of een dodelijke afloop.  Het risico bij type 1 is dus 75% hoger dan bij mensen met type 2. Onder deze mensen zijn meer mannen dan vrouwen, en leeftijd speelt een hele grote rol: boven de 60 gaat het risico steil omhoog. Opmerkelijk is ook, dat het ernstige beloop van Covid-19 bij type 1 zich voordoet in een populatie met een lagere BMI dan die bij type 2 (nl. gemiddeld 27 versus 29). Ook interessant is dat mensen met diabetes die bloeddrukverlagende middelen gebruikten duidelijk een verlaagde kans hadden op een ernstig beloop ten opzichte van de rest van de groep.

In de tot nu toe bekende studies werd het onderscheid tussen type 1 en type 2 nooit zo nauwkeurig besproken. Er werd, op een enkele studie na, zelfs vaak verondersteld dat het vooral mensen met type 2 waren die een groter risico liepen op een ernstig beloop. Dit blijkt nu een misverstand. Dat werd wellicht veroorzaakt doordat er veel mensen met type 2 op de IC lagen vergeleken bij mensen met type 1. Dat komt omdat er nu eenmaal 8 tot 10x zoveel mensen met type 2 zijn dan met type 1.  

Kortom, er is een hoger risico op IC-opname of overlijden met Covid-19 voor mensen met diabetes dan voor mensen zonder diabetes. Dit geldt voor alle leeftijden, zowel beneden de 60 als boven de 60.  Leeftijden hoger dan 60 en mannelijk zijn levert daarbinnen een nog hogere risicofactor. En het hebben van type 1 levert dus een aanzienlijk hogere risicofactor dan het hebben van type 2.   

Het artikel bepleit dan ook dat bij de bescherming van mensen met diabetes tegen Covid-19 rekening zou moeten worden gehouden met deze risico factoren.

Wat vinden wij ervan? Wat mij betreft zou de risico-overweging van grote invloed behoren te zijn in het vaccinatiebeleid. Helaas is dat niet het geval.  

  • Melden
  • Laatste reactie op 06 februari 2021 om 15:16