gesprek

Basale afgifte van insuline door de bèta-cel van de pancreas

Eddy Foulon • 17 April 2021

Dit gesprek is een reactie op het artikel:Raadsels rond de bètacel – onderzoekers vertellen over hun speurtocht naar antwoorden


Hoe kan de basale insulinesecretie van insuline door de bèta-cel verklaard worden vermits er in een cel in rust geen ATP aanwezig is en dat aldus de Ca-kanalen, die zorgen voor de Ca om te zorgen voor exocytose van insuline gesloten blijven? Gebeurt deze secretie van insuline door een continue afgifte van insuline door de insuline bevattende vesikels die klaar zitten aan de celwand om uitgestoten te worden? Of gebeurt de continue basale afgifte van insuline via een andere weg?