gesprek

Glucosetransporters op de bètacel

Eddy Foulon • 17 April 2021

Dit gesprek is een reactie op het artikel:Raadsels rond de bètacel – onderzoekers vertellen over hun speurtocht naar antwoorden


Op de voorstelling van een bèta-cel wordt altijd een GLUT-1 glucosetransporter voorgesteld. We weten dat deze GLUT-1 transporter insuline onafhankelijk is, een hoge Km heeft met lage affiniteit voor glucose (bij 27 mg/dl voor 50 % gevuld met glucose). Is het via deze weg dat de basale afgifte van insuline geregeld wordt (via aanmaak ATP en sluiting ATP-afhankelijke K kanalen met als gevolg opening Ca kanalen?). We zien nooit de GLUT-2 glucosetransporters afgebeeld op de bèta-cel. Deze hebben een hoge Km en lage affiniteit voor glucose. (enkel bij hogere glucosespiegels zoals na een maaltijd laten deze GLUT-2 transportes glucose door). Dit zorgt terug voor opening van de Ca kanalen met exocytose van insuline tot gevolg. Waarom worden deze GLUT-2 transporters nooit afgebeeld, alhoewel ze toch belangrijk zijn volgens mij?