gesprek

De definitie van een gesprek.

De Violette Vlam • 20 December 2018

Dit gesprek is een reactie op het artikel:GAD65 als ‘vaccin’ om diabetes type 1 te remmen?


Niemand is in staat een gesprek te starten zonder onmiddellijk respons te ontvangen. Bovenstaande zin =onzin.

De toon is gezet. Ik doe een vriendelijk en dringend verzoek telefonisch contact met mij op te nemen om een aantal zaken met de eindverantwoordelijke voor dit artikel te bespreken. Ik doe dit met de meest goede bedoelingen.

Hartelijke Groet,

Peter van der Gaag