gesprek

Emoties & Gedrag

Wanda Catsman • 4 October 2017

Emoties en gedrag, hoe beïnvloeden die jouw diabetes? Of is het juist de diabetes die jouw emoties en gedrag beïnvloeden? Daar gaan we het deze maand over hebben op diabetestype1.nl

We trappen af met de tweede aflevering van Diabetes TV, waarin Loes je laat zien hoe haar emoties haar bloedglucosewaarden beïnvloeden. De interviewkandidaat van deze maand is Brigiet Brink. Zij is Diabetescoach en heeft zelf ook type 1, zij weet dus als geen ander hoe het is als je diabetes even niet zo loopt als je zou willen.

Hoe beïnvloeden emoties en gedrag jouw diabetes?