gesprek

Freestyle Libre reader

Rudy VD • 9 June 2021

Op mijn Freestyle Libre reader staan bij "instellingen" geen alarmen. Nochtans heb ik de laatste versie nl: 2.4.8.