Hypo's en autorijden

Weet iemand hoe het exact zit met autorijden en hypo unawareness? Ik ben 15 jaar geleden met autorijden gestopt omdat ik toen extreme hypo unawareness had. Zelfs nadat ik 12 jaar geleden een glucosesensor had gekregen, vond ik autorijden nog onverantwoord. Ik heb al die jaren wel gewoon een rijbewijs gehad. Inmiddels is mijn awareness voor hypo’s zo verbeterd, dat ik het autorijden weer durf op te pakken. Maar hoe zit dit juridisch in elkaar?

Op CBR site (https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/hoe-kan-ik-rijden-met/diabetes/kan-ik-rijden-met-diabetes.htm) staat het volgende over insulinegebruikers:

"5.2.3. Diabetes mellitus behandeld met middelen die hypoglykemieën kunnen veroorzaken

a.groep 1: Personen met diabetes mellitus die behandeld worden met middelen die hypoglykemieën kunnen veroorzaken en die de hypoglykemieën goed voelen aankomen, in staat zijn hiermee adequaat om te gaan en geregeld worden gecontroleerd door een diabetesdeskundige, kunnen op basis van de aantekening van de keurend arts of de diabetesverpleegkundige geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar.

  Bij een ernstige functiestoornis, na een positieve rijtest, voor maximaal drie jaar.

  Ten minste iedere tien jaar is een rapport van een oogarts noodzakelijk.

  Personen met herhaaldelijke ernstige hypoglykemieën zijn ongeschikt. Zij kunnen weer geschikt worden verklaard op basis van een specialistisch rapport, opgesteld door een internist.

  Als er sprake was van herhaaldelijke ernstige hypoglykemieën tijdens wakkere uren, geldt een periode van drie maanden van ongeschiktheid na de laatste ernstige hypoglykemie.

  b.groep 2: Personen met diabetes mellitus die behandeld worden met middelen die hypoglykemieën kunnen veroorzaken, kunnen geschikt worden verklaard op voorwaarde dat zij:

  o 1°.in het afgelopen jaar geen ernstige hypoglykemie hebben gehad;

  o 2°.op de hoogte zijn van de risico’s van een hypoglykemie;

  o 3°.hypoglykemieën goed voelen aankomen en in staat zijn daarmee adequaat om te gaan;

  o 4°.minstens tweemaal per dag en op voor het besturen relevante momenten aan zelfcontrole doen door middel van een bloedglucosetest;

  o 5°.geen ernstige diabetische complicatie hebben.

   Bij iedere beoordeling is een rapport van een internist vereist en ten minste iedere vijf jaar een rapport van een oogarts. De maximale geschiktheidstermijn is drie jaar."

   Het is duidelijk dat je een rijbewijs kunt krijgen als je hypo’s goed voelt aankomen. Maar hoe zit het als je hypo unaware bent maar wel een glucosesensor hebt? Je voelt je hypo’s dan niet zelf aankomen, maar een hulpmiddel levert een vergelijkbaar effect op. Ik heb al die jaren zelf gewoon een rijbewijs gehad op grond dat ik hypo’s via glucosesensor merk en adequaat reageer. Toch zou ik graag willen weten hoe dit vanuit juridisch oogpunt zit. Ik kwam namelijk tevens het volgende artikel tegen over het uitkeren door verzekeraar bij ongelukken.

   "Ben ik wel verzekerd?

   Als je een hypo krijgt en (blik)schade maakt, ben je gewoon verzekerd. Als je hypo unawareness hebt, geldt dit niet..

   Als je hypo’s krijgt zonder dat je ze merkt

   Als je last hebt van Hypo Unawareness mag je geen voertuig besturen. Als je buiten bewustzijn kunt raken door een hypo, dan ben je een gevaar op de weg. Voor je eigen en andermans veiligheid kun je dus beter niet autorijden.

   Ongeval bij hypo unawareness

   Rijd je toch met hypo unawareness en veroorzaak je een ongeval, dan kan een verzekeringsmaatschappij weigeren uit te keren. Bij blikschade is dat vervelend, bij lichamelijk letsel is dat rampzalig. Je kunt vervolgens nergens meer een autoverzekering afsluiten. Schade aan derden wordt vergoed, maar de kosten kunnen wel door de verzekeraar van jou worden teruggeëist."

   Bron: https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht/hypo-in-de-auto

   Betekent dit dat een verzekeringsmaatschappij ondanks dat je een geldig rijbewijs (CBR heeft jouw casus dus beoordeeld) hebt, je glucosesensor adequaat gebruikt en je correct je blgl vooraf aan autorit hebt gecontroleerd, toch kan besluiten om niet uit te keren bij een ongeluk?

   Wie bepaalt verder of je hypo unaware bent? Hypo awareness is namelijk een hele glijdende schaal die bij patiënten (gelukkig!!) kan verschuiven. Inmiddels schaar ik mijzelf niet meer onder ‘hypo unaware’ of ‘verminderde hypo awareness’, maar behoor tot de groep: ‘voorkom hypo’s want in no-time word je weer unaware’. Ja, ik ken die standaardlijsten om mate van awareness in te schatten (sorry, ben er niet van onder de indruk). Uit onderzoek blijkt verder dat veel patiënten wel eens een hypo missen, dus het label ‘aware’ wel of niet zegt in de praktijk ook niet alles.

   Kortom, mijn concrete vragen zijn: Hoe zit het met

   1. Rijbevoegdheid bij verminderde hypo awareness met gebruik van glucosesensor
   2. Wie bepaalt of je voldoende hypo aware bent om auto te rijden (CBR bij afgifte/verlenging rijbewijs)
   3. Afwikkeling met verzekeraar indien je door hypo een ongeluk veroorzaakt (ondanks dat je alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen!)

   Ik hoor heel graag jullie reacties.

   Groet, Jupiter

   • Melden
   • Laatste reactie op 15 april 2021 om 14:06