Een onderzoek uit 2005 liet zien dat de stress bij type-1-patiënten enkel de bloedsuiker verhoogd nà het nuttigen van een maaltijd en niet op andere momenten.

In dit onderzoek werden twee groepen mensen met diabetes type 1 blootgesteld aan stress. De ene groep op het moment nadat zij net een maaltijd genuttigd hadden (groep 2). De andere groep op een moment waarop ze géén maaltijd hadden gehad voorafgaand aan het stressmoment (groep 1). Bij groep 1 stegen de bloedsuikers niet/nauwelijks bij stress, terwijl de groep 2 de bloedsuikers erg de hoogte in stegen bij stress. Op een gerelateerde site stonden nog wat tips wat te doen als diabetespatiënt in situatie 2 (de tips zijn alleen niet heel doeltreffend zoals de schrijvers zelf ook aangeven). 

Het lijkt me goed om hiervan op de hoogte te zijn! Vreemd genoeg komt het alleen niet volledig overeen met mijn ervaring want ik heb toch de indruk dat mijn bloedsuikers altijd omhoog gaan van stress en niet alleen nà het nuttigen van een maaltijd. Desondanks goed om te weten dat "stress nà de maaltijd" niet handig is. Sowieso stijgen de meeste mensen (zonder hybride closed loop) vaak een beetje door na t nuttigen van een maaltijd natuurlijk, ook als er geen stressfactoren aanwezig zijn. 

Het is natuurlijk wel goed om hier rekening mee te (gaan) houden bij het geven van een presentatie of een ander stressvol moment waarop je in korte tijd moet presteren. Onderzoek laat immers zien dat je hersenen tijdens een hyper minder goed functioneren...en dan hebben we het dus nog niet eens over het effect van stress op t functioneren in je brein in het algemeen. 

Het is op zich ook wel weer een logisch verhaal eigenlijk omdat bij stress (begreep ik althans) de cellen moeilijker insuline opnemen; laat staan als je dan ook nog eens nèt een maaltijd genuttigd hebt! Aan de andere kant zou je echter ook kunnen verwachten dat die andere groep dan tevens een bloedsuiker-stijging zou moeten hebben omdat de langwerkende insuline/basaalstanden bij hen hun werking ook niet kunnen doen, maar dat bleek hier niet zo te zijn.

Wat wel zou kunnen is dat dat de ene vorm van stress een ander effect op je bloedsuiker heeft dan de andere vorm (samenhangend met de mate waarin er adrenaline en/of cortisol vrijkomt?)... 

Heeft iemand een aanvullend idee?