…en daar zijn - mijns inziens - wij zelf, respectievelijk: de doorzetters, de dapperen, de vechters, de struisvogels, de eervollen, de schamers, de optimisten, de idealisten, de werkelijkheid-ontwijkers (?), etc., mede debet aan. 

De spot van het diabetesfonds op televisie over ‘meten’,  ‘spuiten’, ‘eten’ (misschien heb je hem gezien) laat een voor mij wezenlijk deel van diabetes type 1 (misschien wel het meest belangrijke deel) onbelicht.* Het gaat mij echter niet zozeer om de spot op zich, maar de spot zie ik meer als een symptoom van iets wat breder in de samenleving te zien is als t gaat om diabetes type 1. Over het algemeen ligt de nadruk bij het maatschappelijk onder de aandacht brengen van diabetes type 1, heel vaak op het handelingsdeel (of op de fysiologische dimensie) van deze ziekte; minder op wat deze ziekte ‘betekent’ in een leven, hoe deze ziekte mensen vormt, hoe de maatschappij op deze ziekte reageert (b.v. “iets met spuiten en eten; hoe erg kan het zijn?”), of hoe je zelf deze ziekte (bijvoorbeeld uit angst niet eerlijk behandeld te worden positiever) ‘verkoopt’ naar de buitenwereld toe (dan het voor jou werkelijk in de praktijk is). Ik meen deze tendens ook een beetje terug te zien in de items op deze community als ik eerlijk ben. Technische en medische handelingsacties zijn zeer relevant, versta me niet verkeerd, maar de gesprekken lijken hier moeilijker los te komen als het gaat om de andere kant: hoe integreer je diabetes in je sociale leven en werkleven?** Is het niet geoorloofd het daarover te hebben? Of is voor velen de diabetes gewoonweg een geïsoleerd fenomeen wat losstaat van de rest van je leven?  

Mensen hebben vaak een ‘frontstage’ en een ‘backstage’ toont de sociologie aan en ik krijg de indruk dat een gemiddelde diabeet deze backstage niet laat zien aan de buitenwereld waardoor deze ziekte voor anderen wel lijkt mee te vallen. Dat laatste beeld houden wij als diabeten natuurlijk graag in stand; want wie wil er nu ziek zijn en anders benaderd worden? Niemand toch?!. Ondertussen creëren we daarmee een spagaat die je wel lang in stand kunt houden (bij mij heeft het in ieder geval vijvendertig jaar geduurd), maar die, ‘als puntje bij paaltje komt’, eigenlijk irreëel en best ongezond is. Met het vooral “backstage” managen van deze ziekte (binnen de privésfeer) wordt diabetes een privéaangelegenheid en houden we dit beeld van ‘het valt allemaal wel mee’ in stand en volgens mij is dat onterecht…uiteindelijk hebben we onszelf daarmee. Ik krijg de indruk dat veel diabeten maar al te vaak (hoewel zeer begrijpelijk en logisch) ook aan een ‘ziekte’ leiden die de naam draagt van dapper-doenerij (link naar de bijbehorende blog hierover: https://type1.nl/dapper-doenerij/).  

Klopt dit of ben ik met een klein groepje andere diabeten gewoonweg de uitzondering?

Ik krijg het gevoel dat het jezelf groot houden (t valt allemaal wel mee) best vaak gebeurt omdat ik anders niet goed snap hoe andere diabeten zich staande houden met deze veelomvattende en complexe ziekte zonder er naar buiten toe blijk van te geven er best wel wat hinder van te ondervinden. Misschien levert de diabetes bij anderen niet al te veel problemen op, misschien durven ze dit niet te onderkennen, denderen zij hier gewoon over heen (ik weet het niet), of wellicht - en dat sluit ik niet uit - valt het ook echt allemaal wel mee… ?

Heeft iemand hier ook een gedachte over of ben je het eens/oneens met deze stelling? Ik hoor het graag! 

_________________________________________________________________________________________

Zie tevens
:  https://handicap.nl/ of https://www.youtube.com/watch?v=anpHYyKxnvI

* Er waren eerder ook spots van het df die de andere kant meer belichten overigens. En ook Guido’s aanzet in de gesprekken op deze site geeft hier blijk van. 

** zie ook de toch best ingrijpende, cognitieve symptomen van een hypo vermeld door mij binnen het item: https://www.diabetestype1.nl/gesprekken/complicaties/185-hypoglykemie-frequentie, die overeenkomen met de resultaten uit onderzoek: https://diabetes.diabetesjournals.org/content/50/7/1618