gesprek

Welke insuline soorten hebben last van de Brexit

Mark-pompje • 19 februari 2019

Wellicht is het handig te weten welke insulinesoorten last hebben van de Brexit.

ik heb contact gehad met Lilly die humalog insuline maakt en die konden mij vertellen dat humalog niet in Engeland gemaakt wordt of verpakt wordt en dat er geen problemen zijn te verwachten met de brexit.

Wellicht zijn er andere merken die wel last krijgen van de brexit ?