gesprek

Diabetes. Welk type?

A. Vos • 22 November 2018

In de mondzorg wordt momenteel erg veel gesproken over diabetes in relatie tot verschillende aandoeningen in de mond. Het gaat hierbij voornamelijk over diabetes type-2. Dit wordt echter niet vermeld. Hierdoor zouden de verschillende professionals kunnen denken dat de uitkomsten van onderzoeken gelden voor alle diabetici. Dus ook de type-1! En dit is nog maar één onderdeel waarbij het door elkaar halen van de verschillende types een probleem kan zijn.

Is het een idee dat we het woord diabetes voortaan altijd laten volgen door het type? En... beter nog. Dat er een campagne komt waarin duidelijk wordt gemaakt hoe dat ook alweer zit, type-1 vs type-2? Kennis van dit verschil en benoemen welke aandoening je bedoelt zou eea een stuk overzichtelijker maken en anderen verplichten om duidelijker te zijn over om welk type diabetes het gaat.