Nieuwe campagne: wat vind jij van dit idee?

Bedankt voor jullie reacties op het eerste gesprek over vooroordelen en/of botte reacties waar soms mee te maken krijgt. 

Met de campagne #D1Tmeenjeniet  wil het Diabetes Fonds de awareness en kennis omtrent diabetes type 1 Nederlandse samenleving vergroten. Door mensen te attenderen op (en misschien te choqueren met) veelgehoorde heftige reacties, en te confronteren met vooroordelen en misvattingen waarmee diabeten dagelijks te maken hebben, willen we mensen prikkelen en wakker schudden: Weet jij wat diabetes type 1 nu wél inhoudt?

Het concept

De campagne #D1Tmeenjeniet is te zien door heel Nederland: via posters op openbare plekken. Middels online banners vragen we aandacht voor de meest opvallende, gekke en vaak botte reacties die mensen met diabetes type 1 voor hun kiezen krijgen. #D1Tmeenjeniet is een kenmerkend beeldmerk/hashtag voor de uitingen en nodigt mensen uit online hun ervaringen te delen en verder te praten.

ditmeenjenietcampagne-voorb.jpg


De campagne

heeft als centraal punt een website, waar alle communicatie-uitingen ook naar verwijzen. Op deze website vind je informatie over het doel en de opzet van de campagne informatie over diabetes type 1 (tekstueel, maar ook korte filmpjes en een quiz) en komen alle reacties op de sociale media met de hashtag #D1Tmeenjeniet samen in een feed.

Zelf aan de slag

Bovendien heeft de website een aparte tool voor mensen met diabetes type 1, waarmee zij zelf een online banner kunnen maken om hun meest bizarre, heftige of opvallende reacties op diabetes type 1 te delen. Er zijn verschillende templates en afbeeldingen beschikbaar, waarmee je snel je eigen banner voor Facebook of Instagram maakt en deelt met je netwerk. Zo kun jij ook in je eigen sociale netwerk aandacht vragen voor diabetes type 1, de misvattingen die nog steeds bestaan en het gesprek starten om vooroordelen de wereld uit te helpen.

Vragen:

  • Wat vind je van dit idee voor een campagne? Leg uit wat je goed en minder goed vindt.
  • Zou jij deelnemen aan de campagne en jouw eigen ervaring online delen? Leg uit waarom wel, of waarom juist niet.
  • Wat kunnen we aan dit idee veranderen om dit volgens jou beter te maken?     

We horen heel graag jouw mening, zo komen we samen tot het beste communicatiemiddel om de kennis en het begrip over diabetes type 1 te vergroten.

Hierna volgt nog één set met vragen over de uitwerking van de #D1Tmeenjeniet campagne, je krijgt hier een uitnodiging voor na het beantwoorden van bovenstaande vragen.

  • Melden
  • Laatste reactie op 16 april 2018 om 13:03