Vooroordelen en/of botte reacties, loop jij daar ook tegenaan?

Afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan met de inzichten uit eerder onderzoek. We willen een communicatietool ontwikkelen, die jij kan gebruiken om de impact diabetes type 1 makkelijker uit te kunnen leggen aan mensen in je omgeving. Jullie hebben al je mening gegeven over de DiaBuddy app. Vandaag willen we een nieuw idee aan je voorleggen. Dit idee gaat niet over persoonlijke communicatie tussen jou en je directe omgeving over diabetes type 1, maar over een landelijke campagne vanuit het Diabetes Fonds.

Lees eerst onderstaande korte tekst rustig door:

Het liefst zou ik helemaal open zijn over mijn diabetes type 1. Diabetes hoort nu eenmaal bij mij en bovendien kan het van levensbelang zijn dat mensen weten wat ze moeten doen als ik onverhoopt een hypo of hyper heb. Maar wanneer ik anderen vertel over mijn diabetes type 1, stuit ik regelmatig op vooroordelen en/of botte reacties. Mensen hebben geen idee hoe vervelend het is om vaak misplaatste opmerkingen en grappen te horen. Ik merk dat ik daardoor ook minder snel en minder graag vertel over mijn diabetes, terwijl als ik eerlijk ben, ik het wel heel belangrijk vind dat meer mensen hiervan op de hoogte zijn.

Herken je jezelf in deze tekst? Leg ook uit waarom wel, of waarom juist niet.

Nadat je deze vraag beantwoord hebt, nodigen we je uit voor de volgende vraag, waar we de eerste beelden van de campagne aan je voor gaan leggen. 

  • Melden
  • Laatste reactie op 16 april 2018 om 17:39