Welkom bij het derde onderwerp in dit onderzoek. Het eerste deel ging over jouw leven met diabetes type 1; het tweede deel over je omgeving. Vandaag stellen we je een aantal vragen over hoe jij het vindt om te vertellen over diabetes type 1.

(Heb jij een kind met diabetes type 1? Vul dan de vragen in vanuit je rol als ouder.)

Vragen

Hoe vond je het om aan je omgeving te vertellen dat je diabetes type 1 hebt?

  • Wat vond je spannend of lastig om te vertellen?
  • Waar liep je tegenaan?
  • Wat is je heel erg meegevallen?

We horen vaak dat mensen bewust een afweging maken om soms juist wel, en soms juist niet te vertellen over hun diabetes type 1.

  • Is dit bij jou ook het geval?
  • Wanneer en waarom kies je ervoor om hier wel over te vertellen? Leg je antwoord zo goed mogelijk uit en noem eventueel een voorbeeld.
  • Wanneer en waarom kies je ervoor om hier niet over te vertellen? Leg je antwoord zo goed mogelijk uit en noem eventueel een voorbeeld.

Wat zou het Diabetes Fonds voor jou kunnen doen om dit makkelijker te maken, of wat had je toen goed kunnen gebruiken?

We kijken opnieuw uit naar jullie reacties!