gesprek

Wanneer is er sprake van insuline resistentie?

Coos61 • 8 September 2020

Dit gesprek is een reactie op het artikel:Insulineresistentie voorspeller voor hart- en vaatziekten bij diabetes type 1


Naast dat ik zelf diabeet type 1 ben ken ik ook diverse mensen met dezelfde aandoening. De insuline behoefte is heel individueel. Door de jaren heen is de insuline behoefte wel toegenomen. Wat zijn de criteria waaraan moet worden voldaan om te spreken van insuline resistentie?