gesprek

Wanneer mogen we eindelijk eens Lyumjev insuline gaan gebruiken in Nederland?

CGM in de basisverzekering • 17 februari 2021

Lyumjev is een ultrasnelwerkende insuline (een zg. URLi – Ultra-rapid lispro), die sneller werkt dan bv. Humalog of Novorapid, en zelfs sneller dan Fiasp. Dit middel kan de glucosepieken na een maaltijd beter bestrijden en brengt de maaltijdpiek in de buurt van die van mensen zonder diabetes. Er hoeft niet of nauwelijks meer geanticipeerd te worden op een maaltijd; dit vergroot het gebruiksgemak en kan leiden tot beter diabetesmanagement. In de VS is deze insuline goedgekeurd in juni 2020 en ook al in gebruik en (zelfs) in Europa is deze insuline al bijna een jaar geleden goedgekeurd door de EMA. In sommige Europese landen wordt het al een tijdje voorgeschreven, zoals b.v. Zwitserland, Duitsland, en België sinds 1 oktober 2020.

Wat is dat toch, dat de toegang van Lyumjev tot de Nederlandse markt blokkeert, terwijl het wel al gewoon mag van EMA? De redenatie in de zg. Horizonscan Geneesmiddelen is, dat er al Fiasp is, en dat is al zo snel. Maar in een fase 3 onderzoek in 2019 is al gebleken (EASD2019), dat Lyumjev nog eens anderhalf keer sneller in werking stijgt dan Fiasp en 6 minuten sneller op 50% van de maximale werking is dan Fiasp. Dit is een significante verbetering (want toen Fiasp een dergelijk voordeel ten opzichte van gewone lispro insulines liet zien mocht deze insuline om die reden ook geïntroduceerd worden). 

Lyumjev is the fastest induline _Screenshot_20191001-142220__01_2019-10-01.jpg

https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/ultra-rapid-lispro-urli-lowers-postprandial-glucose-ppg-and-more-closely-matches-normal-physiological-glucose-response-compared-to-other-rapid-insulin-analogues (URLi is Lyumjev; Faster Aspart is Fiasp).

Op de Horizonscan Geneesmiddelen staan onder meer de volgende opmerkingen

“Wellicht is URLi (bedoeld wordt: Lyumjev) nog iets sneller qua profiel en ontstaan er in de praktijk wel voordelen. De eerste trials waarvan de resultaten in een press release bekend zijn gemaakt (PRONTO) laten non-inferiority zien, maar geen superiority. Wel betere post-prandiale coverage, maar dat had FiAsp ook. Kortom, het is nog onduidelijk wat de therapeutische waarde van dit middel zal zijn, er is op dit moment nog geen meerwaarde aangetoond.

https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/geneesmiddelen/insulin-lispro-ultra-rapid-formulation-stofwisseling-en-endocrinologie-diabetes/versie2?version=versie4

De opmerking dat er “geen meerwaarde” zou zijn aangetoond, berust geheel op de uitkomst dat de HbA1c waarden van proefpersonen niet verder omlaag gingen. Maar volledig koersen op HbA1c-waarden is onderhand behoorlijk achterhaald. De Time-in-Range is, naast HbA1c, een cruciale uitkomstmaat. De ziekte beter kunnen managen is voor het Zorginstituut een hoofdreden om te adviseren een middel in het basispakket op te nemen. Ultrasnelle insuline ís dat middel om beter te kunnen managen, zeker voor mensen die vaak net iets te laat zijn met het zich toedienen van maaltijdinsuline. De Horizonscan loopt ook al weer behoorlijk achter want er zijn nog meer publicaties dan alleen een “press release”!

Wat houdt dat dan tegen? Zijn het de kosten? - Dat kan het niet zijn want die zijn hetzelfde als voor Novorapid, zo zien we aan de landen waar het in gebruik is.

Is het de veiligheid?  - Dat kan het niet zijn want de EMA heeft het toegelaten.

Wil de leverancier om de een of andere reden niet op de Nederlandse markt? -  Nee, dat zeggen ze wel te hebben aangevraagd. Als dat dan zo is dan moeten we ons serieus zorgen wat de belemmeringen dan nu nog zijn.

Het is onbegrijpelijk waarom deze innovatie niet snel beschikbaar komt. Dat het zo lang duurt zegt wel iets over de moeilijke toegang tot het Nederlandse zorgsysteem. Het is hoog tijd dat men dit middel kan gebruiken als men dat wenst.  Zelfs al zou Lyumjev niet superieur zijn aan Fiasp, dan nóg zou er de keuzevrijheid moeten zijn om een insuline te gebruiken die het beste past. Zeker gezien er geen prijsverschillen zijn.