gesprek

Sport en Freestyle Libre

Inactieve gebruiker • 9 August 2017

Dit gesprek is een reactie op het artikel:Vergoeding van de FreeStyle Libre: waar staan we nu?


Sinds ik de FSL gebruik is er voor mij veel veranderd. Zowel in de behandeling als in mijn levensstijl. Een mooie HbA1g zegt niets over de sterke wisselingen in de glucose blijkt.  Voorheen wist ik niet dat ik s'nacht geregeld hypo's had en overdag tot hoge waarden kwam (>20). Ik voel hypos vaak niet aankomen en wordt er ook niet ziek of misselijk van. Ook niet van de hoge waarden. Inmiddels spuit ik 4-6x per dag insuline en het ziekenhuis raadt een pompje aan. Ik ben begonnen als diabetes 2. Ik slik nu geen pillen meer en ik was nooit echt te zwaar.  Waarschijnlijk late diabetes 1.

Ik sport veel (Sind mijn pensioen 4-5x per week).  Mijn glucose zakt soms meer dan 3 mmol per kwartier. Er is geen regelmaat  omdat sport ook wisselende inspanningen vergt. Daarom moet ik tijdens sport elk kwartier mijn glucose meten. Met de FSL gaat dat makkelijk en heb ik geen oponthoud tijdens duurloopjes, fietstochten of (berg)wandelingen etc. Ik prikte voorheen tot wel 10-15x per dag mijn vingers geheel lek.

Bovendien weet ik nu wanneer ik extra koolhydraten moet innemen om hypo's te voorkomen en hoge glucose waarden te vermijden.

Er wordt in opdracht van de verzekeringen onderzoek gedaan naar de nauwkeurigheid van de FSL. Dat is voor verzekeraars blijkbaar erg belangrijk om de FSL te willen vergoeden. Mijn verzekering (Ohra) geeft zelfs aan dat de FSL niet bijdraagt aan de genezing of verbetering van de inregeling van de glucose vanwege die onnauwkeurigheid en dat men afwacht wat de resultaten zijn van lopend onderzoek.

Uiteraard is nauwkeurigheid belangrijk, maar je kan ook zelf ijken door de waarden van de FSL te vergelijken met die van de teststrips. Dat doe ik iedere keer bij een nieuwe sensor om afwijkingen te bepalen. (Wel rekening mee houden dat de FSL 15 minuten achter loopt op de werkelijke bloedglucose - daarom alleen vergelijken bij stabiele glucose waarden).  En tot nu toe blijkt uit mijn metingen inderdaad dat de FSL meestal te laag is bij waarden onder de 6 mmol en te hoog bij waarden boven de 6 mmol. Hoe groter de  afwijking tov 6, des te groter de afwijking van de FSL. Een veilige lineaire afwijking mijns inziens. Maar het is niet zo moeilijk om die te interpreteren naar de juiste waarden. 

Wat ik kwijt wil is dat het belangrijkste van de FSL is dat je inzicht krijgt in de trends in de glucose. De computeruitdraai van de scanner is daarbij heel handig. En dat je zo vaak als nodig is de sensor kan uitlezen, zodat je kan anticiperen met spuiten of slikken om hypos te voorkomen en hypers te vermijden. En hoe je lichaam  reageert op levenstijl, sport, eten, bewegen etc. Dat is veel belangrijker dan een exacte waarde. Bij mij heb ik nu alles beter onder controle. Dat zal er hopelijk toe leiden dat ik oud wordt zonder complicaties.
Waarom kijken verzekeringen niet naar deze meerwaarden?

In de landen om ons heen wordt de FSL al vergoed. De verzekeringen hebben daar blijkbaar een betere vooruitziende blik en begrijpen dat meer inzicht leidt tot minder complicaties en kosten.  Waarom aarzelen de verzekeringen hier zo lang? De kosten voor gebruikers zijn erg hoog. De voordelen zijn echter groot. En op termijn levert het zeker nog meer voordelen op. Niet alleen vanwege het gemak, maar ook vanwege het vergaarde inzicht over het glucose verloop. Dat leidt tot een beter welzijn en voor verzekeringn ook tot lagere gezondheidskosten in de toekomst

Zijn er anderen die er ook zo overdenken? Wat kunnen we doen om onze ervaringen bij de beslissers (over de vergoeding van de FSL) over het voetlicht te krijgen. Tot nu toe vind ik alleen gesloten deuren.

FreeWill