gesprek

vreemd verhaal mbt sensor

arkos • 25 November 2020

Dit gesprek is een reactie op het artikel:FreeStyle Libre 2 vanaf nu ook in Nederland


30 september werd in Uw berichtgeving de komst van de nieuwe freestyle libre 3 sensor gemeld. met de volgende opmerking

" De FSL 2 is in Nederland niet op de markt gekomen. Het is nog niet bekend of en wanneer dit derde model wel in ons land beschikbaar komt"

Wat schetst mijn verbazing ? Abbott meld nu dat de huidige sensor type 1 op korte termijn vervangen gaat worden door de sensor type 2

Dit zou betekenen dat de aanvankelijk niet op de nederlandse markt gekomen type 2 toch in Nederland gaat komen en de type 3 die in principe in het vooruitzicht was gesteld als vervanger van de 1 er toch niet gaat komen.

Als je over duidelujkheid praat.

Iemand op de hoogte hoe het zit ?

Arno