Alle diabeteshulpmiddelen zullen per 1 jan 2021 vanuit de hulpmiddelenzorg van het basispakket komen (in plaats van vanuit het ziekenhuisbudget)!!

Op 29 mei 2020 heeft minister Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt de Regeling Zorgverzekering zodanig te willen aanpassen dat alle diabeteshulpmiddelen per 1 januari 2021 vallen onder hulpmiddelenzorg. Insulinepennen en glucosestripjes vielen hier al onder. Maar de nu nog aanwezige onlogische scheiding tussen Flash Glucose Monitoring (FGM, zoals Freestyle Libre) en Real Time Continu Glucose Monitoring (CGM, zoals Dexcom en andere) komt hiermee eindelijk te vervallen. Je bent dan niet meer afhankelijk van de vraag of er toevallig nog ziekenhuisbudget is in jouw lokale ziekenhuis voordat je een glucosesensor mét alarm mag hebben. Ook insulinepompen worden een “gewoon” hulpmiddel. Zo zal je dan toch uiteindelijk het meest adequate hulpmiddel kunnen bemachtigen. En ja, zelfs ketonenstrips hoef je dan eindelijk niet meer zelf te betalen als je eigen specialist ze liever niet voorschrijft omdat ook dat zou drukken op het ziekenhuisbudget. Uiteraard moeten de hulpmiddelen nog wel worden voorgeschreven, maar de oneigenlijke beperkingen die velen van ons ervaren doordat een ziekenhuis voor een bepaald jaar te weinig diabetespatiënten had begroot, of omdat het ziekenhuis liever iets anders doet met die middelen, dat zal dan niet meer gebeuren!

Er is een voorwaarde: de sector moet komen met geschikte kwaliteits- en doelmatigheidscriteria om te zorgen dat de kosten niet aanzienlijk stijgen door deze andere wijze van bekostiging. Laat dat document dus niet een vertraging opleveren!

  • Melden
  • Laatste reactie op 05 oktober 2020 om 15:09