gesprek

FreeStyle Libre breder vergoed

CGM in de basisverzekering • 12 December 2019

Dit gesprek is een reactie op het artikel:FreeStyle Libre (FSL) voortaan breed vergoed bij diabetes type 1


Positief is: het wordt vergoed voor mensen met type 1 en type 2 als je een intensief insulineschema hebt. Opgemerkt moet worden dat de WAR begin oktober helemaal niet eraan wilde, maar dat de lobby gedurende de consultatieronde erin geslaagd is de uitslag 180 graden om te draaien. Bravo hiervoor!

Negatief is: het is niet met terugwerkende kracht. De argumentatie daarvan is heel krom. Er staat " In dit geval houden wij de datum van de vergadering van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut aan, waarin het standpunt is vastgesteld. De ingangsdatum van het standpunt is .. (sic!) december 2019. "

Niet alleen is de datum niet ingevuld, maar die datum van 10 december 2019, is niet de datum waarop de publicatie(s) waarmee is aangetoond dat de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ openbaar zijn geworden. De zinnen die daarover zijn opgenomen, tonen zélf al aan dat 10 december 2019 nergens op slaat. Het ZIN heeft de inhoudelijke argumentatie over de effectiviteit dan wel overgenomen, maar niet de bijbehorende ingangsdatum. Dat is inconsequent.