gesprek

Diabeteszorg, wat is goed en wat kan beter?

Jupiter • 23 September 2019

Vanuit de patiëntenadviesraad van ‘mijn’ ziekenhuis, zijn we met een groepje patiënten bezig om te kijken of de diabeteszorg in ons ziekenhuis (nog) beter kan.

Vandaar dat ik graag hier mijn vraag stel:

  • Welke zaken vind je in jouw ziekenhuis goed geregeld? Waar kunnen andere ziekenhuizen iets van leren?
  • Welke onderdelen van de diabeteszorg mogen in jouw ziekenhuis verder geoptimaliseerd worden? Heb je ideeën hoe dit daadwerkelijk verbeterd kan worden?

Leuk als je je mening wil geven!

Het gaat overigens NIET om landelijke regels, zoals vergoeding van de FreeStyle Libre, maar juist over alle invullingen die een ziekenhuis zelf aan zijn diabeteszorg geeft of zou kunnen geven. Ik hoop dat we op deze manier van elkaar kunnen leren! Vermelding van specifieke ziekenhuizen (namen) kun je achterwege laten. Het gaat namelijk alleen om de inhoudelijke diabeteszorg.

Hebben andere mensen al eerder vanuit een patiëntenadviesraad over de diabeteszorg in hun ziekenhuis nagedacht? Of willen jullie daarmee starten? Misschien is het fijn om contact te leggen, zodat we ervaringen en ideeën uit kunnen wisselen.

Groet, Jupiter