Minister Bruins vindt niet dat NL achterloopt, ondanks dat andere Europese landen de glucosesensor al veel langer en veel breder vergoeden.

De minister voor Medische Zorg heeft de vragen van kamerlid Van Kooten-Arissen beantwoord. Hij vindt -vreemd genoeg - dat Nederland niet achterloopt, ondanks dat andere Europese landen zoals Frankrijk, Spanje, etc, de glucosesensor al sinds 2017 véél breder vergoeden dan Nederland doet, nl. voor alle type 1 of voor alle insulineafhankelijke patiënten. Hoe is dit te rijmen? 

- Wel verwacht hij dat het Zorginstituut Nederland voor eind 2019 een standpunt kan innemen over vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) voor alle mensen met diabetes type 1. Het schiet maar niet op... 

  • Melden
  • Laatste reactie op 16 juli 2019 om 16:23