gesprek

FSL vergoeding afdwingen via rechter?

FrankJagers • 9 januari 2019

Dit gesprek is een reactie op het artikel:FreeStyle Libre vergoed voor bepaalde groepen met diabetes


Hallo,

Ik doe een oproep aan ieder die zich onterecht behandeld voelt door zijn zorgverzekeraar die zich bij de letter (komma's en punten) van de regelgeving van het Zorginstituut houdt, waardoor een vergoeding van een FSL sensor achterwege blijft. Zorgverzekaars Nederland heeft m.i. een te grote invloed op de besluitvorming van het ZIN. Zij traineren de zaak stelselmatig door iedere keer nieuwe onderzoeken aan te vragen naar de laatste stand der wetenschap. 

Beste mensen, in Nederland moeten we niet het wiel nog eens uitvinden! Bijna alle ons omringende landen vergoeden de FSL al vanwege moverende redenen: het is goedkoper op korte termijn (minder bezoek aan specialist) en zeker op lange termijn om complicaties te verminderen. Het verbeterd de kwaliteit van leven. De randomised controlled trials (RCT) waar de zorgverzekeraars naar vragen zijn allang gedaan om de efficiency aan te tonen. Het wachten op uitslag van een onderzoek uit ISALA Zwolle van prof. Bilo is enkel vooruit schuiven van kosten die nog niet in 2019 gebudgetteerd zijn door zorgverkeraars Nederland. Bovendien kan ik persoonlijk dat onderzoek uit ISALA nergens terug vinden op de officiële site waar elk onderzoek aangemeld MOET worden, nl: www.clinicaltrials.gov. Is het ZIN, VWS en ZN even vergeten dat dit dan ook een RCT naar de laatste stand der medische wetenschap moet zijn?  Zijn wij Nederlanders genetisch anders dan het genoom Duitser of Belg of Fransman? Nee. Diabetici in Nederland worden gezien als een opeenhoping van getalletjes, die als het ZN uitkomt bij 64mmol en hoger ophoudt. Kwaliteit van leven waar ZN en VWS zo openlijk over spreken wordt in deze hele discussie buiten gelaten. Een Zweeds onderzoek heeft dit onlangs wel boven water gehaald. 

Ik heb vernomen en gelezen dat er al een tijd geleden een petitie is aangereikt aan de minister door Mike Janssen, er is een TV uitzending geweest vorig jaar Maart bij KASSA, en wat is er bereikt: niets.

Ik stel voor met vereende krachten alle zorgverzekaars aansprakelijk te stellen voor de in de toekomst te verwachten complicaties die voortvloeien uit het niet ruimschoots vergoeden (= gebruiken) van de FSL voor elke (in elk geval MDI's = multi day injectors) type 1DM met terugwerkende kracht november 2017 zoals beschreven in besluit van het ZN. Daarnaast wil ik afdwingen dat ieder die de FSL zelf betaald heeft gecompenseerd wordt vanaf die datum en dat vergoeding per 1/1/2019 wordt geïmplementeerd.

Die 15000 mensen die hun handtekening onder die petitie hebben gezet + alle die het hiermee eens zijn vraag ik om kontakt op te nemen om deze zaak te versnellen. Ook Mike Janssen, neem kontakt op.

Groet

Frank Jagers