Dit gesprek is een reactie op het artikel:Tussenresultaten onderzoek Freestyle Libre positief


Uiteraard heel positief dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden en blij met de uitkomsten. Het is niet verbazend dat het ter beschikking hebben van 96 meetpunten per etmaal met trendindicatie voor diabetespatienten tot beter glucosemanagement leidt dan de 3 tot 5 incidentele waarden zonder trendindicatie die ons nu slechts zijn toegestaan. Dat dat eerst door onderzoek bevestigd moet worden, vooruit, maar het is jammer dat ze het een "voorlopig" onderzoek noemen en een "interim rapportage". Dat heeft alleen maar tot gevolg dat we nóg langer zullen moeten wachten tot het Zorginstituut om is. Gezien de traagheid van ZIN vrees ik dat er dit jaar dus nog niets aan onze kwaliteit van leven zal worden gedaan. Die gaan rustig zitten wachten op de eindrapportage. En dat terwijl dit resultaat, zoals de onderzoekers zeggen, op basis van 487 deelnemers toch al de grootste prospectieve studie is van de Freestyle Libre wereldwijd. En dat terwijl dit echt niet het enige onderzoek is dat verbeteringen laat zien t.o.v. de vingerprikmethode. Zie bijv. het internationale IMPACT onderzoek dat al werd gemeld (Diabetologia (2018) 61:539–550) in 2017 (dus vóór het ZIN standpunt van 30 april 2018), maar toch niet werd meegenomen in dat standpunt. Het huidige resultaat had gezien de algehele stand der techniek toch meer definitief gebracht mogen worden.