Dit gesprek is een reactie op het artikel:FreeStyle Libre vergoed voor bepaalde groepen met diabetes


Dit is een belangrijke stap gezet naar vergoeding van FGM voor iedereen met DB1.
In haar standpuntbepaling schrijft ZIN t.a.v. vervolgstappen m.b.t. "het bepalen van een standpunt over FGM als variant voor de standaardzorg middels de reguliere vingerprik" dat zij de aanbevelingen van een speciale  werkgroep van de Rondetafel Diabeteszorg afwachten. 

Al in Feb 2017 (!) heeft Diabetes Vereniging Nederland een Notitie vergoeding FGM voor Ronde Tafel opgesteld waarin meerwaarde, wetenschappelijk bewijs en standpunten binnen Europa worden beschreven. 

We zijn nu ruim een jaar verder. In het belang van de voortgang en momentum is het belangrijk dat er helderheid komt over de tijdlijn en consultatie process.  Ik zal deze vraag wegleggen bij DVN.