gesprek

Weer overgeslagen met boosterprik

Mark-pompje • 22 December 2021

Net als met de griepprik worden alle chronisch zieken onder de 60 overgeslagen, alle kerngezonde 60+ ers gaan voor.

Een absurde situatie waarbij de groep die het hardste een boosterprik nodig heeft net als bij de griepprik gewoon overgeslagen wordt

ondernemen de verenigingen hier eigenlijk actie tegen ?

p.s. ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik vanwege mijn vrijwilligerswerk wel al een boosterprik gekregen heb, maar ik ben een van de weinigen.