gesprek

Nieuwe website

arkos • 2 November 2021

Ik heb kennis genomen van de nieuwe website lay-out. Waarschijnlijk gemaakt en goedgekeurd door niet-diabetici. Ik vind het namelijk jammer dat gekozen is voor een klein en lichtgrijs lettertype waarbij volledig wordt voorbijgegaan aan de moeite  die veel diabetici  moeten doen om de teksten te lezen vanwege hun visusproblemen ten gevolge van diabetes.