gesprek

Abbott vist naar positieve reviews FSL2

Diageen • 3 November 2021

Sinds februari 2020 gebruik ik de sensor Freestyle Libre (FSL). Een waardevol instrument om de glucosespiegel onder controle te houden en dat lukt mij vrij aardig. In een ander gesprek dat ik binnenkort zal publiceren zal ik mijn ervaringen met jullie delen. Waar ik in het huidige gesprek een opmerking over wil maken is het vissen naar (alleen) positieve reviews. Ik heb nu enkele malen een mail ontvangen van Abbott over FSL waarin Abbott oproept om toch vooral positieve reviews over FSL te publiceren, want daarmee kunnen (nog) meer diabeten gebruik maken van FSL. Reviews zijn niet bedoeld om Abbott te helpen de kas te spekken. Reviews zijn bedoeld om (positieve en negatieve) ervaringen met belangstellenden te delen, zodat zij echte ervaringen kunnen gebruiken om te besluiten al dan niet FSL te gaan gebruiken. Ik roep Abbott op om te stoppen met het vissen naar alleen positieve reviews. 

De site van Abbott voor FSL meldt opzichtig de voordelen. Een enkel nadeel of aandachtspunt zou je uit de kleine lettertjes aan de onderzijde van het bericht kunnen halen. Ik vind dat niet kunnen. Zeker voor medische producten moet er helder gecommuniceerd worden over voor- maar ook over de nadelen.